SponsorzyAstellas Pharma Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
Tel: 22 545 11 11

Fundamentem wszelkich działań, jakie podejmujemy w Astellas, jest zaangażowanie na rzecz tworzenia lepszej przyszłości.
Astellas Pharma EMEA działa w 40 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, i jest regionalnym oddziałem Astellas Pharma Inc z siedzibą w Tokio.
Europa to światowe centrum doskonałości w dziedzinie opieki medycznej, a Astellas z zaangażowaniem wspierania EMEA podejmując współpracę z lokalnymi władzami, by pacjenci mogli odnosić korzyść, dzięki naszym lekom.
Centrala Astellas EMEA dostarcza specjalistycznej wiedzy niezbędnej do tego, by nasze programy badawcze i leki spełniały wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach, w których żyją lekarze i pacjenci – i w których istnieją działające na ich rzecz organizacje medyczne i organa regulacyjne.
Naszą nadzieją jest zmieniać jutro. Podnosić jakość życia mężczyzn, kobiet i dzieci, dzięki dostarczaniu nowatorskich leków w tych dziedzinach opieki medycznej, w których istnieje pilna potrzeba zapewnienia skuteczniejszych terapii. Biorcy przeszczepów, pacjenci walczący z rakiem, osoby cierpiące na zagrażające życiu infekcje – to tylko niektórzy z pacjentów, którym staramy się pomagać obecnie i będziemy pomagać w przyszłości, dzięki naszej determinacji i skupieniu uwagi na tym, by przekładać nowatorskie badania naukowe w rozwiązania medyczne.
Hasło CHANGING TOMORROW™ to etos, którym kierujemy się we wszystkich naszych działaniach oraz miernik naszego sukcesu.

Więcej informacji można znaleźć na:
https://www.astellas.com/pl/

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


 

Sanofi jest globalną firmą biofarmaceutyczną skoncentrowaną na zdrowiu ludzkim, która wspiera pacjentów w pokonywaniu wyzwań zdrowotnych. Dzięki zaangażowaniu ponad 100 000 pracowników w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje naukowe w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne na całym świecie. Szerokie portfolio Sanofi w Polsce obejmuje szczepionki, zapobiegające chorobom zakaźnym, leki stosowane w chorobach przewlekłych, onkologicznych i rzadkich, jak również leki bez recepty oraz suplementy diety najwyższej jakości, dzięki którym Sanofi pomaga pacjentom w bezpiecznym i odpowiedzialnym samoleczeniu. W Polsce firma zatrudnia blisko 900 pracowników. Jedna z 74 fabryk Sanofi jest zlokalizowana w Rzeszowie. Według danych IQVIA Polska, Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych.

Więcej informacji można znaleźć na:
www.sanofi.pl
www.twitter.com/SanofiPolska  
www.linkedin.com/company/sanofi-polska/
www.instagram.com/sanofipolska/


Swixx Biopharma Sp. z o.o.
ul. Solec 18/20
00-410 Warszawa
Tel. 22 460 07 20


 

Swixx Biopharma specjalizuje się w oferowaniu skutecznych terapii w obszarze nefrologii. Zarówno chorzy cierpiący z powodu rzadkich chorób takich jak atypowy zespół hemolityczno–mocznicowy lub autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek, jak i chorzy, u których konieczne jest dożylne podawanie preparatu żelaza,  mogą mieć dostęp do skutecznych terapii dzięki aktywnościom podejmowanym przez Swixx Biopharma. Soliris (aHUS), Ultomiris (aHUS), Jinarc (ADPKD), Ferinject(dożylne żelazo) to leki, które mają zasadniczy wpływ na zdrowie i życie chorych. Swixx Biopharma dokłada wszystkich starań aby wszyscy chorzy, którzy mogliby odnieść korzyść ze stosowania tych leków mogli mieć do nich dostęp.

Więcej informacji można znaleźć na:
www.swixxbiopharma.com/index.htm

Partnerzy

Fresenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13
60-118 Poznań
tel. 61 8392 600, 691 888 490; fax. 61 8392 601, email: sekretariat.pl@fmc-ag.com


Wyłączny dystrybutor produktu leczniczego Grafalon na polskim rynku
 
Fresenius Medical Care jest największym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Naszą misją jest tworzenie przyszłości wartej życia. Dla pacjentów. Na całym świecie. Każdego dnia. Realizujemy ją poprzez wysoką jakość usług i produktów, które codziennie wykorzystywane są do leczenia osób z chorobami nerek w całej Polsce.
 
Więcej informacji można znaleźć na:
https://www.freseniusmedicalcare.pl
 

Patron MedialnyGłówni SponsorzySponsorzyPartner