Międzynarodowe Centrum Kultury,
Rynek Główny 25,
31-008 Kraków


 
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jest narodową instytucją kultury, która specjalizuje się w problematyce kultury i dziedzictwa Europy Środkowej.
Powstało z inicjatywy rządu Tadeusza Mazowieckiego w 1991 roku. Jego twórcą i wieloletnim dyrektorem był prof. dr Jacek Purchla. Ukształtowana przez niego instytucja od samego początku koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze na problematyce szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w aktywnym dialogu z sąsiadami Polski i ze światem.
Siedzibą MCK jest zabytkowa kamienica „Pod Kruki” przy krakowskim Rynku Głównym, która dzięki wieloetapowej przebudowie i modernizacji (w latach 1998–2009) została przystosowana do działalności instytucji i odpowiada jej potrzebom.  Siedziba jest wizytówką MCK jako laboratorium nowoczesnego myślenia o dziedzictwie – w zabytkową substancję wprowadzono nowoczesną architekturę, całość przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Patron MedialnyGłówni SponsorzySponsorzyPartner