„Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych” Leczenie immunosupresyjne a zakażenia po transplantacji narządów


Dzień 1: Czwartek, 2 grudnia 2021
12:00
Przyjazd gości i rejestracja
16:00
Otwarcie - prof. Magdalena Durlik, prof. Piotr Przybyłowski
16.30-18.10
Sesja 1
16:30-16:55
COVID a leczenie immunosupresyjne u biorców nerki – prof. Andrzej Rydzewski
16:55-17:20
COVID a leczenie immunosupresyjne u biorców wątroby –prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
17:20-17:45
COVID a leczenie immunosupresyjne u biorców narządów klatki piersiowej – dr Marek Ochman, prof. Piotr Przybyłowski
17:45-18:10
Szczepienia anty Sars-CoV-2 u biorców przeszczepów narządowych – dr hab.med. Dominika Dęborska-Materkowska
Dzień 2: Piątek, 3 grudnia 2021
8.30-11.20
Sesja 2
08:30-08:55
Od AKI do CKD - mechanizmy progresji i zapobieganie – prof. Andrzej Więcek
08:55-09:20
Odpowiedź  układu immunologicznego na  zakażenia u biorców przeszczepów – prof. Leszek Pączek
09:20-09:45
Biorca przeszczepu w podróży- przyjemność czy niebezpieczeństwo? – prof. Kazimierz Ciechanowski
09:45-10:10
Leczenie immunosupresyjne u chorych dializowanych – prof. Jolanta Małyszko
10:10-10:35
Immunoterapia nowotworów u biorców przeszczepów – prof. Alicja Dębska-Ślizień
10:35-11:00
Zakażenie wirusem BKV – wyzwaniem terapeutycznym – prof. Magdalena Krajewska
11:00-11:20
Przerwa kawowa
11.20-13.00
Sesja 3
11:20-11:45
Przeciwciała poliklonalne i monoklonalne stosowane w indukcji- czy zwiększają częstość zakażeń? – prof. Andrzej Oko
11:45-12:11
Swoistość zakażeń związanych ze stosowaniem współczesnych przeciwciał monklonalnych (ekulizumabu i rytuksymabu) w transplantologii – prof. Ryszard Grenda
12:10-12:35
Nietypowe aspekty zakażeń układu moczowego po przeszczepieniu nerki – prof. Beata Naumnik
12:35-13:00
Dieta u biorcy przeszczepu a immunosupresja – prof. Michał Nowicki
13:00-14:00
Lunch
14.00-16.00
Sesja 4
14:00-14:25
Zakażenia wirusowe, immunosupresja  a nowotwory – dr hab. Ilona Kurnatowska
14:25-14:50
Zakażenie Clostridioides difficile u chorych po przeszczepieniach narządów –  prof. Marcin Adamczak
14:50-15:15
Czy przeszczepienie wątroby od dawcy HCV-dodatniego ma szansę stać się rutynowym postępowaniem? – dr med. Olga Tronina
15:15-15:40
Kiedy chory przestaje być kandydatem do transplantacji wątroby? – dr hab. Joanna Raszeja-Wyszomirska
15:40-16:00
Przerwa kawowa
16.00-17.40
Sesja 5
16:00-16:20
Minimalizacja immunosupresji u biorców wątroby – prof. Krzysztof Mucha
16:25-16:50
Znaczenie monitorowania Donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) u  biorców przeszczepu nerki – prof. Marek Myślak
16:50-17:15
Terapia spersonalizowana mykofenolanami – omówienie konsensusu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Monitorowanej i Toksykologii Klinicznej - najnowsze rekomendacje oraz zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne – dr hab. Tomasz Pawiński
17:15-17:40
Perspektywy leczenia immunosupresyjnego po transplantacji narządów – prof. Magdalena Durlik
17:40-18:00
Zakończenie Zjazdu – prof. Magdalena Durlik, prof. Piotr Przybyłowski