Biuro organizacyjne XII Sympozjum „Postępy w immunosupresji w przeszczepianiu narządów unaczynionych”
 
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3,
31-123 Kraków
tel. 12-422-76-00
e-mail:malgorzata.malek@symposium.pl